HJÄLP – Vi behöver gammalt tyg

Vi behöver ha gamla kläder, filtar eller annan textil för att fylla några specialsydda ”säckar” som ska användas både som sittplatser för föräldrarna och för olika övningar.

Gammalt tyg.

Stolarna som just finns nu i träningslokalen kommer att plockas bort inför starten i januari eftersom dem utgör en onödig skaderisk för barnen i samband med träning!