29 december kl. 11.00 -12.00 ”Fri bus”

Ett extra träningspass i årets slut för medlemmar, föräldrar, kompisar mm

OBS! Ingen av tränare organiserad träning.

BARNEN SJÄLVA ska ”utbilda” släkt och vänner i fallteknik, mattkamp,
jägarboll eller andra övningar vi brukar göra

Wolfgang finns på mattan om hjälp behövs

”FRI BUS” TRÄNINGEN är gratis, men: du måste anmäla senast 29 dec. kl. 09.00 vem och hur många som kommer via telefon eller SMS på 070 646 60 13.