Ny grupp 5-7år & nya träningstider från 11 januari

Ny träningsgrupp: Lekjudo 5-7 år

Start: 18 januari

Träningstid: onsdagar kl 16.30-17.15

Två barn tränar judo.

Lekjudon är ofta barnens debut inom idrottsrörelsen.

Barnen får bland annat lära sig:

  • att fungera i en idrottsgrupp, 
  • att lyssna på ledaren och utföra ledarens instruktioner,
  • att ta hänsyn till träningskamrater

Träningen är först och främst inriktad på att främja koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

Nybörjarträningen handlar mycket om gymnastiska övningar, blandat med (judo)lek. Judons fallteknik i olika former ingår som ett av huvudmomenten i träningen. Även enkla former av kast- och kontrolltekniker samt mattkamp ingår.

Hjälp gärna till att sprida info om träningsgruppen bland släkt, vänner, arbetskamrater m.m.

Mera info om gruppen kommer snart här på hemsidan.

Nya Träningstider från och med 11 januari

Eftersom vi kommer att starta en träningsgrupp för 5–7 åringar kommer träningstiderna ändras som följande:

Lekjudo: Onsdagar kl 16.30-17.15

Ungdomar: Onsdagar kl 17.30 -18.30

Vuxna: Onsdagar kl 18.45 – 20.00